Verbetermaatregelen passage viaduct Molenstraat
27/05/2021

Verbetermaatregelen passage viaduct Molenstraat

Via verschillende kanalen ontvingen wij reacties over het nieuwe viaduct Molenstraat. Deze reacties gaan vooral over de passeerbaarheid van het viaduct in relatie tot de overzichtelijkheid aan weerszijden.

Vandalisme voetgangersviaduct Einderheide
27/05/2021

Vandalisme voetgangersviaduct Einderheide

Er is in de afgelopen 1,5 jaar door Provincie Noord-Brabant en Boskalis hard gewerkt aan het realiseren van de viaducten en bruggen op het tracé van de Nieuwe N69. Helaas moeten we constateren dat het voetgangersviaduct Einderheide inmiddels meerdere keren is beklad met graffiti. Dit betreuren we zeer; het doet afbreuk aan de strakke vormgeving en inpassing van het viaduct in het landschap. We hopen dan ook dat deze vorm van vandalisme stopt en hebben hiervan melding gemaakt bij de politie en andere handhavende instanties.

Keersopperdreef definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer
27/05/2021

Keersopperdreef definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf vrijdag 28 mei is de Keersopperdreef tussen Braambos en de Molenstraat alleen nog toegankelijk voor (brom)fietsers. Die dag wordt de aansluiting van de Keersopperdreef op de Molenstraat omgebouwd tot fietspadaansluiting. Landbouwverkeer tussen Braambos en de Molenstraat kan gebruik maken van de nieuwe langzaam verkeerverbinding via de Varkensakkers, die eind 2020 is aangelegd (zie gele route in onderstaande situatietekening).

N397 tussen rotonde Heuvel en Braambos weer open
27/05/2021

N397 tussen rotonde Heuvel en Braambos weer open

De N397 tussen rotonde Heuvel en Braambos is weer open. Kapotte betonplaten zijn waar nodig vervangen en in het wegdek zijn zaagsnedes aangebracht, waardoor het geluidsniveau naar beneden gaat. Ook de rotonde Braambos is aangepakt: deze is opnieuw geasfalteerd, de fietsoversteken en -paden zijn verbeterd en de ontsluitingen zijn aangepast. Zo is de weg en rotonde weer toekomstbestendig!

Aanpassing omleidingsroute afsluiting Broekhovenseweg
27/05/2021

Aanpassing omleidingsroute afsluiting Broekhovenseweg

Eind april hebben wij u geïnformeerd over de afsluiting van de Broekhovenseweg van 3 t/m 28 mei en de daarbij horende omleidingsroutes. Een deel van de Eindhovenseweg - onderdeel van onze omleidingsroute - wordt vanaf maandag 17 mei door de gemeente Eersel afgesloten voor autoverkeer. Daardoor gelden van maandag 17 tot en met vrijdag 28 mei aangepaste omleidingsroutes voor autoverkeer tussen Riethoven en Waalre.

In vogelvlucht over een bijna af tracé
27/05/2021

In vogelvlucht over een bijna af tracé

In onderstaande video is goed te zien dat de werkzaamheden aan de Nieuwe N69 richting de laatste fase gaan. De contouren van het tracé, de bruggen en viaducten zijn duidelijk te zien. In de prachtige video zie je onder meer voetgangersviaduct Heerseheide, beekdalbrug Run, viaducten Broekhovenseweg en Molenstraat, beekdalbrug Keersop en de aansluiting met dubbele rotonde bij de Luikerweg.