De N397 tussen rotonde Heuvel en Braambos is weer open. Kapotte betonplaten zijn waar nodig vervangen en in het wegdek zijn zaagsnedes aangebracht, waardoor het geluidsniveau naar beneden gaat. Ook de rotonde Braambos is aangepakt: deze is opnieuw geasfalteerd, de fietsoversteken en -paden zijn verbeterd en de ontsluitingen zijn aangepast. Zo is de weg en rotonde weer toekomstbestendig!


Geschreven op 27/05/2021