Er is in de afgelopen 1,5 jaar door Provincie Noord-Brabant en Boskalis hard gewerkt aan het realiseren van de viaducten en bruggen op het tracé van de Nieuwe N69. Helaas moeten we constateren dat het voetgangersviaduct Einderheide inmiddels meerdere keren is beklad met graffiti. Dit betreuren we zeer; het doet afbreuk aan de strakke vormgeving en inpassing van het viaduct in het landschap. We hopen dan ook dat deze vorm van vandalisme stopt en hebben hiervan melding gemaakt bij de politie en andere handhavende instanties.

Wij roepen u op om samen met ons de met zorg gebouwde viaducten en bruggen in de gaten te houden. Ziet of hoort u iets dat hiermee te maken heeft? Neemt u dan contact op met de politie Bergeijk via 0900-8844.

Geschreven op 27/05/2021