Projectinformatie
26/05/2021

Projectinformatie

Veel doorgaand verkeer in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.

Ontwerp
26/05/2021

Ontwerp

In opdracht van provincie Noord-Brabant realiseert Boskalis Nederland de Nieuwe Verbinding N69 en het groot onderhoud aan de N69 Zuid, het deel van de Belgische grens tot de aansluiting met de Nieuwe N69.