Via verschillende kanalen ontvingen wij reacties over het nieuwe viaduct Molenstraat. Deze reacties gaan vooral over de passeerbaarheid van het viaduct in relatie tot de overzichtelijkheid aan weerszijden.

Hoewel het viaduct is gebouwd volgens de geldende normen en richtlijnen, nemen we deze berichten uiterst serieus. Daarom is besloten om deze gevoeligheden nader te beschouwen. De bevindingen uit deze beschouwing hebben inmiddels geleid tot een aantal verbetermaatregelen, die bedoeld zijn om de situatie te optimaliseren:

  • Op het viaduct wordt een doorgetrokken kantstreep aangebracht op kant asfalt, die zorgt voor extra geleiding tijdens passage van het viaduct.
     
  • Aan weerszijden van het viaduct wordt bliksemschicht markering aangebracht. Zo zien weggebruikers aan de belijning dat er een verkeerssituatie aan komt die extra aandacht behoeft. Ter ondersteuning zijn tijdelijke verkeersborden geplaatst met de tekst: “let op, verkeersituatie gewijzigd”.
     
  • Aan weerszijden van het viaduct staan verkeersborden die aanduiden dat er een voorrangsregeling van toepassing is in verband met een wegversmalling. Deze borden zijn opgeschoven richting het viaduct. Zo is er méér opstelruimte voor voertuigen vóór en na het viaduct beschikbaar. Ook zijn de verkeersborden omgewisseld, zodat verkeer komend vanuit de bocht aan de Dommelse zijde nu voorrang heeft op verkeer komend vanuit Riethoven.
     
  • De geleiderail in de middenberm van het viaduct tussen weg en fietspad wordt zoveel mogelijk richting fietspad verplaatst. Zo ontstaat er op het viaduct optisch meer ruimte voor automobilisten.

De eerste 3 maatregelen worden in de week na Pinksteren uitgevoerd. De werkzaamheden aan het verplaatsen van geleiderail vragen meer voorbereidingstijd, en volgen zo spoedig mogelijk.Geschreven op 27/05/2021