Beste bewoners van Deelgebied 1,

We komen steeds verder in de afrondende fase voor wat betreft de openbare inrichting in deelgebied 1, jullie woonwijk. Momenteel zijn we bezig met het realiseren van de groenvakken. In de komende weken zijn alle vakken gereed voor beplanting.

De plantperiode voor bomen en heesters loopt van oktober tot en met april. Aangezien we nu al tegen de zomerperiode aanzitten is het een ongunstige periode voor het planten van bomen en heesters. Dit zou verspilling zijn van mooi levend materiaal. 

Om de plantvakken waar bomen en heesters zijn gepland niet braak te laten liggen, willen we deze tijdelijk inzaaien met Phacelia (Bijenbrood), zie afbeelding. Phacelia is een éénjarige plant, die wordt gebruikt als bodembedekker. De zaaiwerkzaamheden willen we nog in de maand mei uit laten voeren.

Door het zaaien van de Phacelia krijgen we straks mooi bloeiende vakken. We voorkomen het uitdrogen van de grond en hopen hiermee wild parkeren en vuilstort te voorkomen.

De Nederlandse naam Bijenbrood geeft al aan dat de bloemen ook aantrekkelijk zijn voor bijen en hommels. En de plant wordt gebruikt als groenbemester. Aan het einde van het seizoen wordt de plant onder de grond gewerkt en dient dus als bemesting. Zo zijn we ook goed bezig voor het milieu.

Tijdens het volgende plantseizoen, dat vanaf oktober 2023 begint, gaan we de bomen en heesters planten zoals dat in het ontwerp is opgenomen.
Geschreven op 12/05/2023