Tot en met april 2021 werkt Rijkswaterstaat aan de N57 bij Burgh-Haamstede. De drukke en gevaarlijke kruisingen met de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg vervangen we door rotondes, mét fietsstrook. Zo verbetert Rijkswaterstaat de verkeersveiligheid voor fietsen en auto’s.

De voorbereiding voor de aanleg van de rotondes begint in september 2020 met het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen. Eind april 2021 rijden we over de nieuwe rotondes. In het begin merkt het verkeer nog weinig van de werkzaamheden. Dat verandert in februari. Dan leggen we ter hoogte van de Kraaijensteinweg een bypass aan, een tijdelijk stukje weg ter hoogte van de kruising van de N57 met deze weg. Het verkeer rijdt hier tot de opening van de nieuwe rotonde overheen.

Niet alleen bij Westenschouwen legt Rijkswaterstaat nieuwe rotondes aan. Ook op andere delen van de N57 en de N59 op Schouwen-Duiveland gaan we aan het werk en bouwen we rotondes en fietstunnels. Directe aansluitingen van woningen en bedrijven op de weg passen we op een aantal locaties aan. Zo verbetert de verkeersveiligheid van de rijkswegen op het eiland.Aanleiding
Het is nu lastig om bij de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg de N57 op te komen. De N57 is een drukke weg, waar verkeer 80 km/h rijdt. Afslaand verkeer kan voor gevaarlijke situaties zorgen, doordat auto’s de snelheid verlagen om de weg af te gaan. Voor fietsers is het moeilijk en gevaarlijk om de weg over te steken. Daarom vervangt Rijkswaterstaat deze aansluitingen door rotondes. Zo verbetert de verkeersveiligheid op deze locaties.

Nieuwe situatie
Rijkswaterstaat legt bij de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg een zogenaamde enkelstrooksrotonde aan. Dat is een rotonde met één rijbaan. Ook fietsers maken met een eigen fietsstrook gebruik van deze rotonde. Zo kunnen ze veilig oversteken. In de nieuwe situatie is het niet meer mogelijk om via de Lageweg de N57 op of af te gaan. Deze weg sluiten we af.Hinder
​Bij de aansluiting met de Kraaijensteinweg rijdt het verkeer vanaf februari 2021 over een bypass. Een tijdelijk stuk weg langs de N57 om de werkzaamheden heen, dat er voor zorgt dat we ruimte hebben om de rotonde aan te leggen. Tijdens de werkzaamheden gaat de maximumsnelheid voor auto’s op dit deel van de N57 omlaag naar 50 km/h. De rotonde bij de Daleboutsweg wordt in twee fases gebouwd. Tijdens de aanleg van het zuidelijke gedeelte van de rotonde bij de Daleboutsweg, is de zuidelijke kant van de Daleboutsweg gedurende een korte periode afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Beide nieuwe rotondes worden in één weekend aangesloten op de bestaande weg. De N57 is dan in beide richtingen afgesloten tussen de Banjaard (Noord-Beveland) en de rotonde Kraaijensteinweg/Serooskerkseweg. Het verkeer wordt omgeleid. Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl. Heeft u na het bekijken van de website nog vragen over het project? Stuur dan een mail naar rotondeszeeland@rws.nl of bel 0800 8002.

rotondes-zeeland-burgh-haamstede rotondes-zeeland-burgh-haamstede


Geschreven op 26/05/2021