Waarom
Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto’s. Dit leidt tot onveilige situaties. Daarom leggen we rotondes en fietstunnels aan. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.

Heb ik last van de werkzaamheden?
Hinder tijdens de aanleg van de rotondes is niet te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. De carpoolplaats bij Serooskerke blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen. We informeren de weggebruiker over geplande werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wanneer
Augustus - oktober 2021
Voorbereidende werkzaamheden bij de aansluiting van de Zwaardweg aan de N59 (detectie van explosieven).
Maart - april 2022
Realisatie rotonde op de aansluiting van de Zwaardweg aan de N59.Geschreven op 25/05/2021