Met deze informatiebrief informeren wij u over de activiteiten en verkeersmaatregelen die wij komende periode gaan uitvoeren. Wat gaan wij de komende periode doen?

1.  Afsluiting kruising Parallelstrctuur A12
Wanneer: Van vrijdagavond 2 april 2021 20.00 uur tot en met zaterdagavond 3 april 2021 24.00 uur
Waar: De kruising parallelstructuur A12 met de Vredenburghlaan
Wat merkt u ervan: Dit wegvak is geheel afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting maken we de aansluitingen van het nieuwe deel op de bestaande parallelstructuur de N451. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van asfalt, het aanbrengen van nieuw asfalt, het afwerken van bermen en het aanbrengen van bebording en markering. Deze werkzaamheden worden ook in de avond/nacht uitgevoerd.
Het Moerkapellepad blijft open voor (brom)fietsers.
Omleidingsroute: Voor de omleidingsroute volgt u de bebording.

2. Afsluiting IJsermanweg
Wanneer: Van vrijdagavond 2 april 2021 20.00 uur tot en met zaterdagmorgen 3 april 2021 12.00 uur Waar: Gedeelte IJsermanweg t.h.v. de kruising met de Vredenburghlaan.
Wat gaan wij doen?: Dit wegvak is geheel afgesloten voor al het verkeer. Aan het begin en het einde van de IJsermanweg staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Fietsers en langzaam verkeer worden omgeleid via de Tweede Bloksweg. Tijdens de afsluiting wordt het oorspronkelijke profiel van de IJsermanweg teruggebracht, geasfalteerd, markering aangebracht en worden de bermen afgewerkt.
Omleidingsroute: VoordeomleidingsroutevolgtudebebordingWat merkt u ervan?
De werkzaamheden die wij hierboven omschrijven, kunnen enige overlast met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij doen ons uiterste best om te handelen als betrouwbare, betrokken en omgevingsbewuste aannemer. Dit betekent dat we inzetten op zo min mogelijk overlast, het waarborgen van de veiligheid in en om het werk, en het bieden van voortijdige en betrouwbare informatie aan belanghebbenden. Dat doen we altijd in samenwerking met het projectteam van de provincie Zuid-Holland.


Verkeersmaatregelen Vredenburghlaan Waddinxveen def 2 Verkeersmaatregelen Vredenburghlaan Waddinxveen def 2


31/03/2021