Werkzaamheden bij de brug over de watergang langs Beijerincklaan

De bouw van de brug over de watergang langs de Beijerincklaan verloopt volgens planning. De damwanden langs de watergang zijn geplaatst, de voorgebouwde dekken zijn met kranen op de landhoofden geplaatst en het afbouwen van het betondek is inmiddels gestart. Het afbouwen van het betondek bestaat uit:

  • Aanbrengen van het constructiedek, het constructieve dek bestaat uit wapening en twee betonlagen;
  • Het afwerken van het beton;
  • Het aanbrengen van leuningen en geleiderails.

Vanaf 13 juli a.s. starten we ook met het aanbrengen van een groot aantal betonnen funderingspalen aan beide zijden van de nieuwe brug , een zogenoemd paalmatras, met behulp van een hei-machine. Deze palen zijn nodig voor de opbouw van de nieuwe Vredenburghlaan in combinatie met deze brug.

Er worden in totaal circa 1400 funderingspalen met een lengte van 10 meter op 1,5 meter uit elkaar aangebracht. Vervolgens wordt met doek en funderingsmateriaal het “matras” gerealiseerd, waarop uiteindelijk de asfaltlaag van de weg wordt aangebracht.Voor het aanbrengen van de palen fase 1 (circa 500 stuks) staan 4 weken gepland, in de periode van 13 juli 2020 tot en met september 2020. Voor het aanbrengen van de palen fase 2 (circa 900) stuks staan 8 weken gepland in de periode van oktober 2020 tot en met december 2020.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden die wij hierboven omschrijven kunnen enige overlast met zich meebrengen. Het aanbrengen van de betonpalen kan extra geluid en trillingen veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. Rekening houdend met u als aanwonende hebben wij de werktijden voor het aanbrengen van de funderingspalen aangepast. Wij starten om 09.00 uur en stoppen om 18.00 uur op werkdagen; de normale grond- en betonwerkzaamheden worden vanaf 06.00 uur gestart.


20200707  Informatiebrief start paalmatras en update KW 30. 20200707 Informatiebrief start paalmatras en update KW 30.


20/05/2021