Inpassing in de omgeving
De Moordrechtboog (N457) wordt ter hoogte van de aansluiting Parallelstructuur A12 (N451) doorgetrokken met de aanleg van de Vredenburghlaan. Voor het te kruisen fietspad langs de Parallelstructuur wordt een fietstunnel aangelegd. De weg loopt verder naar het noorden en kruist de Beijerincklaan, Tweede Bloksweg en IJsermanweg, waar verkeerslichten komen. Vervolgens kruist de Vredenburghlaan de Plasweg; een fietsonderdoorgang zorgt ervoor dat de Plasweg openblijft voor fietsers. In het noorden sluit de Vredenburghlaan via een nieuwe rotonde aan op het bedrijventerrein Glasparel+. In de toekomst sluit de weg aan op de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan en Verlengde Bentwoudlaan.

De Vredenburghlaan krijgt 1 rijstrook per rijrichting, met daartussen een brede middenberm. Een nieuwe bomenrij langs de zuidwestzijde van de provinciale weg versterkt straks de kenmerkende ontginningsstructuur van de Zuidplaspolder.26/05/2021