De (conform het ontwerp gemaakte) vluchtheuvels (middengeleiders ) ten oosten en westen van rotonde Oterlekerweg, moeten worden aangepast. De rijbaan tussen de trottoirbanden blijkt te smal te zijn voor de brede landbouwvoertuigen die hier ook moeten kunnen passeren.

Om deze werkzaamheden direct aansluitend en in de vakantie uit te kunnen voeren blijft de N243 tussen Omval en Rustenburgerweg dicht voor doorgaand verkeer tot en met vrijdag 1 september.  Hierdoor hoeft de N243 niet nogmaals in het najaar te worden afgesloten De verkeersmaatregelen en grootschalige omleidingen blijven ingesteld tot en met 1 september.

In week 32 t/m 35, 7 augustus t/m 1 september gaat Boskalis de aangepaste middengeleiders aanbrengen.

De trottoirbanden worden verwijderd en de bestrating van de middengeleiders wordt verlaagd zodat deze overrijdbaar zijn voor landbouwvoertuigen.

Doorgaand verkeer langs de rotonde Oterlekerweg is niet mogelijk tijdens de werkzaamheden aan de middengeleiders. Ook niet voor de bewoners langs de Noordervaart N243, landbouwvoertuigen, Nood- en Hulpdiensten en overig bestemmingsverkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen oversteken bij rotonde Oterlekerweg.

De woningen en bedrijven langs de Noordervaart N243 blijven bereikbaar. Ten westen van de Oterlekerweg (huisnr. 97 t/ 131) vanaf de Omval, ten oosten van de Oterlekerweg (huisnr 13 t/m 51) vanaf de rotonde Rustenburgerweg, rotonde Oterlekerweg kan niet worden gepasseerd.

 

 

 Geschreven op 24/07/2023