De werkzaamheden op de Noordervaart N243 verlopen voorspoedig. Afgelopen week zijn de oude asfaltlagen van het fietspad en grote delen van de rijbaan gefreesd. Momenteel wordt druk gewerkt aan de bermen en de verbredingen op het traject. De contouren van de rotondes worden al zichtbaar en er is gestart met het straatwerk. Volgende week brengen we de eerste onderlagen asfalt op het fietspad aan.

 

Helaas rijden er geregeld automobilisten om afzettingen heen en hebben we ook te maken met terugkerend vandalisme van de verkeermaatregel op de Noordervaart parallelweg. Een afsluiting staat nooit zonder reden op de weg. Er ontstaan gevaarlijke en ongewenste situaties als verkeersdeelnemers afsluitingen vernielen of negeren. 

 

 Geschreven op 11/05/2023