N243 werkzaamheden deeltraject Omval Alkmaar <> rotonde Molendijk Schermerhorn 

Start werkzaamheden: maandag 24 april 2023 

Geplande datum gereed: 1 augustus 2023 

> Geen doorgaand verkeer over de provinciale weg N243 Noordervaart.

De Noordervaart N243 tussen Omval Alkmaar en rotonde Molendijk Schermerhorn is een afgesloten werkvak. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N242 en N194.

Het afgesloten werkvak op de Noordervaart N243 (rode lijn op de kaart) is alleen bereikbaar voor bewoners en hun bezoekers, bedrijven, nood- en hulpdiensten met prio 1 en lokaal landbouwverkeer.

Kruisingen Noordervaart N243 met de Zuidervaart, Oterlekerweg, Rustenburgerweg zijn van noord <> zuid dicht voor gemotoriseerd verkeer. 

Oversteken over de Noordervaart N243 is voor fietsers en voetgangers mogelijk ter hoogte van Rustenburgerweg en Oterlekerweg.

De kruising Noordervaart N243 met de Oosternotweg is dicht voor alle verkeer. 

Ontsluiting van Stompetoren is via de Oterlekerweg richting het noorden, dat wil zeggen dat al het gemotoriseerd verkeer van en naar Stompetoren rijdt via de Oterlekerweg (groene lijn vanuit het dorp op de kaart). 

> Geen doorgaand verkeer over de parallelweg Noordervaart. De parallelweg Noordervaart is alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer, fietsers, nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer. 

Kruising parallelweg Noordervaart met de Zuidervaart is open.  

Kruising parallelweg Noordervaart met de Menningweerweg is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de parallelweg Noordervaart op en af. 

Deze informatie kunt u later met aanvullend kaartmateriaal ook teruglezen op de website van de Provincie Noord-Holland: www.infoN243.nl en in deze app onder tabje PLANNING.Geschreven op 04/04/2023