Meters kabels en leidingen zijn verlegd of vervangen, er ligt nieuw asfalt op de rijbaan en de fietspaden. 

En er zijn twéé nieuwe rotondes aangelegd met een knap staaltje straatwerk. 

Langs de weg zien we onder meer landschapsvriendelijke geleiderail en nieuwe parkeerstroken, lichtmasten en bewegwijzering. 

 

De N243 tussen de Rustenburgerweg en de rotonde Middenweg is maandag 5 december vanaf 7 uur weer open! 

De rijbaan, de rotonde Molendijk, rotonde Westdijk èn het fietspad worden volledig in gebruik genomen. 

 

De Provincie Noord-Holland en Boskalis vragen uw aandacht voor het volgende: 

Ter hoogte van de bebouwde kom van Schermerhorn geldt er tijdelijk nog een snelheidsbeperking van 50 km/u. 

Dit is ingesteld om veiligheidsredenen; ook is er tijdelijke bebakening en gele belijning. 

 

In week 2 van het nieuwe jaar, op maandag 9 januari, starten we met het volgende deeltraject. 

Tussen rotonde Middenweg en kruising Braken (N194) is dan geen doorgaand verkeer mogelijk. 

Later delen we meer informatie over deze werkzaamheden. 

 

Lees ook de nieuwsbrief van de Provincie: https://mailings.noord-holland.nl/u/archive/AFVmtPNSKhneqHViH4nHHgGeschreven op 29/11/2022