Op het deeltraject tussen de Molendijk en rotonde Middenweg komt de definitieve situatie  dichtbij.

Komende weken asfalteren wij de nog open stukken rijbaan en fietspad. Hierbij zijn we afhankelijk van het weer. Het fietspad is nog niet opengesteld in verband met de aanhechting op de tijdelijke fietsbruggen. Zodra het fietspad open gaat delen wij dat. 

Het asfalteren van het deel tussen de Molendijk en Westdijk zal overdag in het weekend van 26 en 27 november plaatshebben. Komende weken vinden de afrondende werkzaamheden plaats, zo brengen wij onder andere de laatste bewegwijzering en markering aan en wordt de inrichting van kruising  Zuidje bestraat. 

credits foto: Frans Schuurman


Geschreven op 15/11/2022