Op donderdag 3 november pakt het Hoogheemraadschap  Hollands Noorderkwartier de bermen aan langs Vrouwenweg (ten westen van de Jisperweg) en de Westdijk (richting Oosteinde). Het Hoogheemraadschap vult de bermen op en realiseren twee passeerstroken met rijplaten. Er komen waarschuwingsborden en afzetting waar nodig. 

Op donderdag 3 november tussen 9 en 16 uur is er een afsluiting tussen de Westdijk (vanaf de brug bij het Oosteinde) en de kruising Vrouwenweg <> Jisperweg.  Er is géén doorgaand verkeer mogelijk van en naar Schermerhorn. Houd u rekening met omrijden van en naar het dorp Schermhorn! 

Voor fietsers is er géén beperking, zij kunnen langs de werkzaamheden fietsen.  De rotonde Westdijk is niet open voor doorgaand verkeer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met het Hoogheemraadschap Noorderkwartier op: 072- 582 8282 of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Contactformulier - Contactformulier (hhnk.nl)

 

 Geschreven op 31/10/2022