Komende week worden er op verschillende locaties sloten gemaaid. Tussen de Omval en Kathoek langs de N243 in het beheersgebied van de Provincie Noord-Holland. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met  een trekker + maaiarm vanaf het fietspad of de rijbaan. 

Wat gebeurt er nog meer?

Het aanbrengen van de damwanden langs de Noordervaart gaat de komende maanden nog door.  Er worden voorbereidingen getroffen voor asfalteerwerkzaamheden op de kruising Molendijk < > paralllelweg Noordervaart. Deze kruising is op 17 oktober tussen 7-16 uur dicht voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Zie ook onder button planning. 

Op het deel tussen Molendijk en rotonde Middenweg werkt men verder aan de bewegwijzering, de geleiderails en de voorbereiding voor asfalteren van onder meer het fietspad. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Eind oktober zal naar verwachting de oostkant van de Middenweg rotonde aangepakt worden. De verkeerslichtinstallatie zal het verkeer dan via de westzijde van de rotonde geleiden. 

Langs de Middenweg wordt gewerkt aan de bushaltes. De zandheuvels en de grote big-bags met zand die u langs de weg ziet zijn om de ondergrond/ bermen geschikt te maken voor de aanleg van het nieuwe fietspad en de rijbaan. Geschreven op 13/10/2022