Vanaf volgende week brengt Boskalis op verschillende locaties langs de Middenweg damwandplanken langs het water aan. 

Dit is nodig voor de toekomstige bushaltes langs de N243. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting ~8 weken in beslag tot eind oktober/ begin november 2022. 

 

We starten aan de westkant van de Middenweg, ten zuiden van de kruising Vrouwenweg. 

Op dit gedeelte werken we met een halve rijbaan afsluiting. Gemotoriseerd verkeer kan om en om over één rijstrook langs de werkzaamheden. 

Fietsers worden via de andere rijstrook geleid. Bij deze werkzaamheden zetten wij tijdelijke verkeerslichten in. 

 

Tijdens werkzaamheden op de Middenweg tussen de Vrouwenweg en de Mijzerweg in, is het fietspad afgesloten. 

Dan geldt een fietsomleiding via de Vrouwenweg < > Noorddijk < > Mijzerweg. 

 

In de 2e helft van september werken we aan de oostkant van de Middenweg vanaf de landbouwpercelen.

Het gemotoriseerd verkeer op de N243 zal hiervan weinig hinder ondervinden. 

Ten tijde van het inhijsen van de damwandplanken zal het doorgaand verkeer kortdurend worden tegengehouden. 

Bij deze werkzaamheden zetten wij verkeersregelaars in.  

 

Zoals eerder vermeld is vanaf 12 september de kruising Molendijk in zijn geheel afgesloten. Het fietspad tussen Rustenburgerweg en Molendijk is ook afgesloten. Fietsers van en naar Schermerhorn kunnen vanaf maandag 12 september via de Zwartedijk en een oversteek door het werkvak de stille kant van de Noordervaart en het dorp bereiken. In het hoofdmenu onder gele knop /documenten/ vindt u een afbeelding van de fietsomleiding. 


Geschreven op 01/09/2022