De waterkanten langs de zuidkant van de Schermerhornerweg krijgen houten beschoeiing. Deze houten constructie beschermt de waterkanten, het voorkomt afbrokkelen of afglijden van de waterkanten door beweging van het water. De beschoeiing wordt met een kraan, vanaf een ponton in het water, aangebracht. De werkzaamheden starten naar verwachting half juni en zullen tot ongeveer eind augustus duren. 
 
In week 26 (eind juni) worden bij de Jispersloot en de Vrouwensloot damwanden aangebracht, in het verlengde van de locaties waar de BAM de fietsenbruggen zal realiseren. De damwanden zijn nodig als voorbereiding voor de aanleg van de nieuwe fietspaden. 
De heistelling staat binnen de bestaande afzetting en geeft geen extra hinder aan het verkeer op de N243. De werkzaamheden nemen 1-2 weken in beslag.
 
 
 


Geschreven op 09/06/2022