De werkzaamheden aan de bushalte ter hoogte van de Groeneweg duren langer dan gepland.  Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor Hemelvaart (donderdag 26 mei) gereed. Tijdens de werkzaamheden zijn de bushaltes buiten gebruik. 

Vanaf maandag 23 mei graven wij langs het fietspad tussen Middenweg-rotonde en Westdijk sleuven, er worden kabels en leidingen verlegd. De omleiding voor de fietsers is met bebording aangegeven. 

In de week van maandag 30 mei wordt er naar verwachting ook weer gewerkt aan de bushalte ter hoogte van de Jisperweg. Tijdens de werkzaamheden zijn de bushaltes buiten gebruik. 

 Geschreven op 19/05/2022