Op donderdag 7 april voert Boskalis buiten de spits maaiwerkzaamheden uit op verschillende bermdelen van het N243 traject.

Deze werkzaamheden vinden onder andere plaats langs het fietspad tussen Westdijk en rotonde Middenweg, rondom de kruisingen met de Zuidervaart,  Molendijk, Westdijk, Jisperweg, Kathoek en langs de weg  ten zuiden van de dorpskern van Schermerhorn. 

Doorgaand verkeer wordt waar nodig om de werkzaamheden geleid middels een pijlwagen. 

 Geschreven op 31/03/2022