De basis voor de uitvoering van de werkzaamheden door Boskalis is het gebruik van gegevens uit de Primaire Meetkundige Grondslag (PMG). Deze gegevens verkrijgen we via basisstations op vaste punten verdeeld over het werkgebied. Op de foto zien we het basisstation vlakbij de kruising met de Jisperweg. Deze landmeetkundige data kunnen we met elkaar vergelijken, zo borgen we de nauwkeurigheid. Deze basisstations worden tijdens het gehele project ingezet. 

 

Binnenkort ontvangt u bericht over de start van de grondwerkzaamheden op het traject, waaronder het uitgebreidere kabels- en leidingenwerk en de aanleg van de fietsbrug en verkeersbrug bij de Zuidervaart. Geschreven op 21/03/2022