In de week van 7 maart - 11 maart kunt u een halve rijbaan afzetting tegenkomen op het traject Alkmaar - Avenhorn. 

Boskalis gaat enkele aanvullende proefsleuven graven en maaien op verschillende locaties ter hoogte van de Zuidervaart, Molendijk, 't Zuidje, Westdijk, Jisperweg en Kathoek. Proefsleuven geven ons inzicht in bestaande situatie qua asfaltopbouw, grondlagen en de hoeveelheid en ligging van kabels en leidingen. De werkzaamheden worden buiten de spits uitgevoerd. Geschreven op 01/03/2022