Boskalis en de provincie werken aan de detailplanning voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de N243. Wij verdelen het werkgebied van de N243 op in 3 deeltrajecten om de overlast en de doorstroming van het verkeer te spreiden. 

Het eerste deeltraject waar we aan de slag gaan loopt van de Molendijk in Schermerhorn tot aan de rotonde op de Middenweg (N509). De werkzaamheden met omleidingen aan dit deeltraject starten naar verwachting in de zomer van 2022 en lopen tot en met december 2022.

In de eerste helft van 2023 werken we volgens de huidige planning aan het deeltraject lopende van de rotonde op de Middenweg (N509) tot aan de rotonde bij Kathoek.

Als laatste werken we aan het deeltraject van de N243 tussen Alkmaar en Schermerhorn, deze werkzaamheden vinden plaats naar verwachting van medio 2023 tot aan september 2023.

 Per deeltraject zullen we zodra mogelijk details delen. 

 Geschreven op 23/12/2021