Op maandag 13 december kunnen fietsers langs de Middenweg, tussen de rotonde en Kathoek  een boorwagen tegenkomen. Als onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden wordt er op verschillende locaties in het asfalt geboord.

Het fietspad is tijdens deze werkzaamheden niet afgesloten, er kan om de boorwagen heengereden worden. De werkzaamheden worden buiten de spits uitgevoerd en nemen een halve dag in beslag. Geschreven op 07/12/2021