De eerste werkzaamheden van Boskalis buiten zijn zichtbaar, de voorbereidingen voor het grote werk zijn in volle gang. 

Eerder zijn er grondonderzoeken verricht en krijgen we inzicht in de ligging van alle kabels en leidingen onder de grond.  

Ter hoogte van de kruising Noordervaart - Zuidervaart kappen we een aantal bomen ter voorbereiding op het verplaatsen van een transformator-huisje door Liander en de aanleg van de rotonde later in het werk. Ter plaatse zal er geen hinder voor het verkeer optreden. Geschreven op 03/11/2021