Deze week kunt u buiten op de weg de vooraankondigingen zien voor de werkzaamheden die starten in 2023.

Maandag 9 januari vanaf 7 uur starten de werkzaamheden op het volgend deeltraject!

Waar en wanneer?

De N243 is tussen rotonde Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandag 9 januari tot eind april 2023. 

Omleiding voor doorgaand verkeer:

Doorgaand verkeer rijdt de omleidingsroute via de N194 en de N242. De omleidingsroute is met gele bebording aangegeven. De fietsomleiding (incl. pendeldienst) is apart aangegeven. Zie onder de button PLANNING details over de omleidingsroutes

Werkvak/ bereikbaarheid Middenweg:

Het afgesloten werkvak is alléén toegankelijk voor de bewoners/ bedrijven langs de Middenweg, hun bezoekers en bezorgdiensten, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en lokaal landbouwverkeer voor de percelen met een inrit aan het afgesloten deel van de Middenweg. De toegang tot het werkvak is gelimiteerd, aan de poorten staan verkeersregelaars. 

Wat gaan we doen?

Op dit deeltraject verleggen eerst kabel- en leidingpartijen hun kabels en leidingen. Boskalis bereidt in de eerste weken de reconstructie voor. Ook op dit deeltraject vernieuwen wij de rijbaan, het fietspad, sluiten wij aan op bestaande wegen en er komt een rotonde bij kruising Kathoek. 

Wat kunt u verwachten?

Het afsluiten van een belangrijke verkeersader in de provincie heeft impact op de verkeersstromen. Het kan voorkomen dat u langer doet over een gebruikelijke route, dat u moet omrijden of dat u moet wachten bij een tijdelijke versperring. Voor het rijden van en naar Alkmaar vragen wij u gebruik te maken van de omleidingsroute. Wij houden de verkeersstromen in het gebied rondom de N243 goed in de gaten, rekening houdend met een periode van gewenning voor de weggebruikers. Zie onder de button PLANNING meer details over de bereikbaarheid.

Hou voor updates en details van de planning de app in de gaten! Deze informatie staat ook op de projectwebsite van de provincie Noord-Holland: www.infoN243.nl.

Wij rekenen op uw begrip, uw geduld en respect voor onze werknemers en de verkeersregelaars.

Samen op weg naar een nieuwe en veilige N243 met Boskalis en de provincie Noord-Holland. 

 

 Geschreven op 08/12/2022