Vanaf 10 mei gaan er werkzaamheden uitgevoerd worden op de Oostzanerdijk. Ziggo start als eerst met het omleggen van een kabel. Dit om ruimte te maken voor een tijdelijk aan te leggen fietspad. In de periode van 20 mei tot 3 juni wordt vervolgens een nieuw stuk fietspad aangelegd. Dit betreft de aansluiting tussen het fietspad langs de Oostzanerdijk en het fietstunneltje onder de A8 door richting Oostzaan. De huidige stuk fietspad dient tijdelijk plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe fietsbrug. Door de aanleg van een nieuwe verbinding naar het fietstunneltje onder de A8 door wordt voorkomen dat fietsers en werkverkeer elkaar dienen te kruizen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Middels de nieuwe fietsbrug komt er een goede en veilige verbinding richting het bedrijventerrein Ambacht en de Kerkstraat.

 

Op 3 juni zal het nieuwe deel van het fietspad geasfalteerd en aangesloten worden. Op deze dag zal de fietsonderdoorgang onder de A8 door tussen 09:00 – 15:00 afgesloten worden. Fietsers Zaandam – Oostzaan en vice versa dienen om te rijden via de aangegeven omleidingsroute. Deze loopt via de Oostzanerdijk, Amsterdam-noord en de verlengde Stellingweg. Na 3 juni zal het omgelegde fietspad in gebruik blijven totdat de nieuwe fietsbrug eind 2025 gereed is.

 

Vanaf 3 juni zal ter plaatse van het oude stuk fietspad en op het terrein erachter de eerste werkzaamheden plaats vinden voor de aanleg van de nieuwe fietsbrug. Als eerste wordt er een overhoogte zand aangebracht om de ondergrond te laten zetten vooruitlopend op de bouw van de fietsbrug.
Geschreven op 13/05/2024