Binnenkort vinden de eerste zichtbare werkzaamheden van Boskalis plaats voor het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 (AVANT). Dit betreft de kap van een aantal bomen wordt . Zo voorkomen wij dat de vogels worden verstoord tijdens het broedseizoen. De bomen worden van 4 tot en met 11 maart gekapt.

 

Wibautstraat

De meeste bomen tussen ingang Vijfhoekpark en het Oude Shell-station worden op maandag 4 en dinsdag 5 maart overdag gekapt. De vier hoogste bomen worden vanwege veiligheid (vallende takken) in de nacht* van 4 maart 20:00 – 5 maart 05:00 uur gekapt. Hiervoor wordt de Wibautstraat ter plaatse afgesloten. Bereikbaarheid Wibautstraat zuidzijde en Pieter Lieftinckweg is via de Westkolkdijk en de Noorder IJ- en Zeedijk.

 

Thorbeckeweg zuidzijde

De bomenkap zuidzijde Thorbeckeweg - N516 vindt plaats in de nachten* van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 maart tussen 19:00 – 05:00 uur.

 

Zuiddijk

Het weghalen van de bomen Zuiddijk, langs het fietspad en terrein met alpaca’s, vindt plaats op 11 maart tussen 07:00 – 16:00 uur. Het fietspad tussen de Wibautstraat en de Zuiddijk wordt hiervoor afgesloten. De omleiding loopt via de P.J. Troelstralaan – Zuiddijk.

 

Toelichting werkzaamheden

Om in de toekomst onze werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren moet op de bovenstaande locaties overhoogte aangebracht worden om de ondergrond in te laten klinken. Dit zal uitgevoerd worden vanaf september dit jaar. Om te voorkomen dat we in de zomer het broedseizoen van de vogels en vleermuizen zouden verstoren halen we de bomen weg voor het broedseizoen.

 

* Dit nachtwerk brengt mogelijk geluidshinder met zich mee.Geschreven op 01/03/2024