Het gehele werk is uitgepland in een algemeen tijdschema met 5 hoofdfaseringen:

Fase 1:

Voorbereidende werkzaamheden:

  • 24-11-2023 tot 01-09-2024

Fase 2:

Voorbelasting N516 Thorbeckeweg, fietstunnel Zuiddijk:

  • 02-09-2024 tot 16-03-2025

Fase 3:

Fietstunnel Zuiddijk, fietsbrug Ambacht, start fietstunnel Skoon:

  • 17-03-2025 tot 20-07-2025

Fase 4:

Onderdoorgang Vijfhoek en Fietstunnel Skoon:

  • 21-07-2025 tot 22-11-2026

Fase 5:

Afbouw Wibautstraat en N516 Thorbeckeweg:

  • 23-11-2026 tot 26-03-2027Geschreven op 15/12/2023