Het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 is één van de maatregelen van de Corridorstudie Amsterdam Hoorn (CAH) die is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam.

De Thorbeckeweg - N516 is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. Het verkeer van en naar bedrijventerreinen als Zuiderhout, Westerspoor en Achtersluispolder maakt ook intensief gebruik van de weg.

De verkeerssituatie is momenteel niet goed. Dagelijks staan er files, de doorstroming van het openbaar vervoer is stroef en het fietsverkeer onveilig. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 naar 62.000 per dag in 2030. De verkeersdrukte neemt ook toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving, zoals het Hembrugterrein en MAAK. Zaanstad. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Daarom gaat de Thorbeckeweg - N516 op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt en de doorstroming van het openbaar vervoer wordt verbeterd. Er komen veiligere en comfortabelere oversteekmogelijkheden voor het langzame verkeer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.Geschreven op 15/12/2023