Hoe gaat Boskalis het werk uitvoeren aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein? Deze vraag stond vorige week centraal tijdens informatiebijeenkomsten die de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis organiseerden. Ruim 150 omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen langs voor informatie over de werkzaamheden. In dit bericht lees je een impressie van de informatie die tijdens de bijeenkomsten is gedeeld.

Drie fases
Om de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein en de bouw van de nieuwe Lammebrug, Trekvlietbrug en fietstunnels uit te voeren, heeft Boskalis het werk grofweg opgedeeld in drie fases:

1 - Aanleg tijdelijke weg en bruggen: nov 2024 – sept 2025
Eerst legt Boskalis een tijdelijke weg en tijdelijke bruggen aan naast de huidige weg en bruggen. Het aanleggen van deze tijdelijke situatie duurt 11 maanden waarbij het verkeer grotendeels door kan blijven rijden volgens de huidige situatie.

2 - Bouw definitieve situatie: okt 2025 – mei 2027
Als het verkeer over de tijdelijke weg rijdt, dan wordt de oude situatie gesloopt en de nieuwe situatie opgebouwd. Deze periode duurt ca. 20 maanden.

3 - Verwijderen tijdelijke weg + afbouw: juni – december 2027
Als het verkeer over de nieuwe weg rijdt, dan worden de tijdelijke wegen en bruggen verwijderd en wordt de omgeving definitief ingericht op de nieuwe situatie.

Tijdelijke bruggen
Naast de huidige Lammebrug, aan de kant van de Brasserie, komt een tijdelijke, hogere, vaste brug. Deze vaste brug wordt met een doorvaarthoogte van 5.40 meter ongeveer net zo hoog als de nieuwe (definitieve) brug. Naast de Trekvlietbrug komt ook een tijdelijke brug, aan de kant van het Rijn-Schiekanaal (de Vliet). Net als in de definitieve situatie, is de tijdelijke Trekvlietbrug een vaste brug. Aan de andere kant van de huidige Trekvlietbrug komt een aparte fietsbrug. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers aan twee zijden over de Trekvliet fietsen. De tijdelijke bruggen worden zo stil mogelijk gemaakt door onder andere rubberen voegprofielen te gebruiken bij de aansluitingen en door het plaatsen van speciale geluidverminderende platen onder de brug.

Klankbordgroep
Boskalis gaat ook klankbordgroep bijeenkomsten organiseren voor het project. Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van het werk toelichten, eventuele zorgen, vragen, suggesties en tips bespreken en de uitvoering ervan samen monitoren. Tijdens de informatiebijeenkomsten konden geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden. Er zijn al redelijk wat aanmeldingen, maar Boskalis en de provincie vinden het belangrijk dat de verschillende partijen goed worden vertegenwoordigd. Indien je geïnteresseerd bent in deelname aan de klankbordgroep kun je  tot en met vrijdag 14 juni een mail sturen naar omgeving.europaweg@boskalis.com. Het aantal plaatsen is beperkt, bij teveel aanmeldingen wordt er geloot.

Planning
Vanaf oktober 2024 starten de werkzaamheden, onder andere het inrichten van de werkterreinen en het verwijderen van groen. Zodra er meer informatie bekend is over de planning en de werkzaamheden, dan lees je dat op de website en in de Boskalis-app. 

Op de hoogte blijven?
Het project en de werkzaamheden zijn via verschillende communicatiemiddelen te volgen: de bouwapp van Boskalis, de RijnlandRoute website en social media van het project RijnlandRoute: Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Geschreven op 30/05/2024