PLANNING OP HOOFDLIJNEN

Op dit moment werkt Boskalis het ontwerp voor de wegen en bruggen verder uit en vinden voorbereidingen voor de werkzaamheden plaats. Om de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein en de bouw van de nieuwe Lammebrug, Trekvlietbrug en fietstunnels uit te voeren, heeft Boskalis het werk grofweg opgedeeld in 3 fases:
 
FASE 1 | Nov 2024 – sept 2025 Aanleg tijdelijke weg - Eerst leggen we een tijdelijke weg aan naast de huidige weg. Het aanleggen van deze tijdelijke weg neemt 11 maanden in beslag waarbij het verkeer grotendeels door kan blijven rijden volgens de huidige situatie. 
 
FASE 2 | Okt 2025 – mei 2027 Sloop oude situatie + bouw definitieve situatie - Als het verkeer over de tijdelijke weg rijdt, dan wordt de oude situatie gesloopt en de nieuwe situatie opgebouwd. Deze periode duurt ca. 20 maanden.
 
FASE 3 | Juni – december 2027 Verwijderen tijdelijke inrichting + afbouw - Als het verkeer over de nieuwe weg rijdt, dan worden de tijdelijke wegen en bruggen verwijderd en wordt de omgeving in orde gemaakt.

Zodra er meer informatie bekend is over de planning van de werkzaamheden, dan volgt hierover bericht.Geschreven op 13/05/2024