OVER HET PROJECT N206 EUROPAWEG

Boskalis Nederland en de provincie Zuid-Holland ondertekenden woensdag 14 februari 2024 het contract voor de aanpassing van de N206 Europaweg in Leiden. Boskalis gaat de Europaweg verbreden, de indeling van het Lammenschansplein verbeteren, twee bruggen vervangen en nieuwe fiets- en wandelpaden aanleggen.

Het project
Het project omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het verbreden van de N206 Europaweg in Leiden van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken tussen de A4 en het Lammenschansplein.
  • De aanleg van een busstrook voor lijnbussen op de Europaweg tussen het kruispunt Hofvlietweg en de Lammebrug.
  • De bouw van een hogere beweegbare Lammebrug met een doorvaarthoogte van 5,50 meter en een nieuwe vaste Trekvlietbrug met een doorvaarthoogte van maximaal 2,20 meter.
  • Het aanpassen van het onderliggend wegennet, zoals de Vrouwenweg, de Vlietweg, de Kanaalweg, de Lammenschansweg, het Lammenschansplein en alle andere overige onderdelen op gemeentelijk gebied, waaronder de fietspaden.
  • De bouw van een nieuwe Knottepolderbrug met waterkerende functie. Hiervoor vindt een gedeeltelijke verlegging van de Vrouwenvaart plaats.

Meer informatie over de planning op hoofdlijnen vindt u hier.

Geschreven op 13/05/2024