Het strand is afgesloten tussen strandovergang Ruyghepad (strandpaal 3) en strandovergang Herderpad (rond strandpaal 4). De strandovergangen blijven open, u kunt doorlopen naar de zee of langs de duinenrij verder lopen. Let op: aan beide kanten na de strandovergang Herderpad is een deel van het strand verboden toegang, dit is aan de west kant werkgebied en aan de oost kant kwetsbaar broedgebied .

U kunt omlopen via Ruyghepad – Rietpad – Herderpad – Rietpad (fietspad) in oostelijke richting.

 

 

Geschreven op 13/07/2023