Tijdens de suppletie van het strand van Ameland West  werken we in verschillende fases op het strand. Tijdens sommige fasen is het strand volledig afgesloten.

Inmiddels is Fase 3 afgerond en starten we in het weekend van 17-18 juni met Fase 4.

Het strand is afgesloten tussen het Tromppad (strandpaal 2.5) en strandovergang Ruyghepad (strandpaal 3). De strandovergangen blijven wel open. U kunt omlopen door de duinen via Tromppad – Rietpad – Ruyghepad.

U kunt wel over de strandovergang bij het Tromppad richting het Zuiden (direct naar links vanuit het Tromppad) of over de strandovergang bij het Ruyghepad richting het Noorden (direct naar rechts vanuit het Ruyghepad), maar het strand daartussen is afgesloten.

 

 

Geschreven op 21/06/2023