Tijdens de suppletie van het strand van Ameland West zijn er verschillende fases gedefinieerd. Tijdens sommige fasen is het strand volledig afgesloten. Bij een "update" bericht in de app zal er worden aangegeven in welke fase de werkzaamheden zich bevinden. Bijgevoegd een kaartje met het totaal overzicht van de verschillende faseringen. Daaronder de fase waar op dit moment werkzaamheden worden verricht.

Geschreven op 02/05/2023