Beste bewoners,

 

De ophoogwerkzaamheden voor fase 3.5 staan op het punt van beginnen, het werkgebied vindt u op de achterzijde van deze informatiebrief. Vanaf Woensdag 19 juni wordt het straatwerk verwijderd, waarna het zand globaal op hoogte aangebracht wordt (later komt er nog ca. 20 cm bovenop). Aansluitend worden de kabels-, leiding-, en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden gefaseerd en niet aaneengesloten uitgevoerd.

 

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de uw straat afgesloten voor het verkeer. We leggen loopschotten in de straat zodat u te voet uw woning kunt bereiken. Voor hulpdiensten blijft uw straat wel bereikbaar. In geval van nood kunnen zij gebruik maken van de rijplaten die we in de straat leggen.

 

Rioolaansluiting

Het hoofdriool dat onder de straat ligt, brengen wij met de straat mee omhoog. Dit betekent dat het riool mogelijk hoger komt te liggen dan dat de riolering onder uw tuin en woning op dit moment liggen. Om rioolproblemen te voorkomen is het dus heel belangrijk dat u er bijtijds voor zorgt dat de huisaansluiting vanaf de erfgrens tot aan de woning aansluit op de nieuwe situatie. U bent hier zelf verantwoordelijk voor!

Vooraf aan de werkzaamheden zorgen wij er voor dat langs de huizen aangegeven wordt hoever de straat wordt opgehoogd. Op de stoep komt met wegenverf het aantal centimeters te staan dat de straat wordt omhoog gaat. De cijfers geven u een indicatie van de verhoging nabij uw perceel.

 

Op hoogte brengen en opruimen van uw tuin

Om ervoor te zorgen dat uw tuin niet bedolven wordt onder het zand is het aan te raden de opruimwerkzaamheden aan uw tuin uit te voeren voordat het zand wordt aangebracht. Om het u gemakkelijk te maken mag u tuinafval (groen en straatmateriaal*) gescheiden aan de rand van uw voortuin neerleggen. Wij zorgen dat onze knijperwagen dit afval verwijderd.

* Met groenafval wordt het afval van planten en bomen bedoeld, dit is geen schutting,- vlonder, of ander houtmateriaal. Met straatmateriaal worden tegels, klinkers, betonnen kantopsluitingen, betonnen borderopsluitingen bedoeld, geen bouw- en sloopafval.

De andere afvalmaterialen kunt u zelf brengen naar de stortlocatie van de gemeente Vlaardingen, deze is te vinden aan de Kreekstraat 76 te Vlaardingen.

Benodigde ruimte

Om u een idee te geven hoever u uw tuin moet vrijmaken vanaf de erfgrens, hebben we onderstaande principe uitgetekend. De hoeveelheid die de straat omhoog gaat (in de straat aangegeven met wegenverf), komt ook het zand over uw erfgrens. Alles binnen deze afstand komt dus onder het zand. Als u vooraf zelf u tuin al op hoogte maakt is dit niet van toepassing. We vragen u om uw tuin op korte termijn vrij te maken, zodat er niet onnodig materialen onder het zand komen.

Voor extra informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op de website van Gemeente Vlaardingen, of bekijk de applicatie / project website van Boskalis (boskalis.bouwenapp.nl).

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen Boskalis via het mailadres: Holyfase3@boskalis.com

 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Boskalis - Ophoging Holy fase 3


3.5 start werkzaamheden 19-06-2024 3.5 start werkzaamheden 19-06-2024


Geschreven op 11/06/2024