Aan de bewoners van Plantanendreef 42 t/m 112,

De ophoogwerkzaamheden voor deelgebied 3.8 staan op het punt van beginnen. Het werkgebied en werkvolgorde vindt u op de achterzijde van deze informatiebrief. (zie PDF in de bijlage)

 

Inspectie en conclusie

Enkele weken geleden heeft er inspectie plaats gevonden van het riool in fase 3.8. Het inspectierapport is neergelegd bij de gemeente Vlaardingen. Daaruit volgend is gezamenlijk met de gemeente Vlaardingen het volgende besloten:

 • De rioolstreng voor Plantanendreef huisnummer 110 en 112 wordt vervangen.
 • De rioolstreng voor Plantanendreef huisnummer 94 t/m 100 wordt vervangen.
 • De rioolstreng voor Plantanendreef huisnummer 86 t/m 92 wordt vervangen.
 • De rioolstreng voor Plantanendreef huisnummer 48 t/m 52 wordt vervangen. (voor huisnummer 46 niet)
 • De rioolstreng voor Plantanendreef huisnummer 58 t/m 72, 74 t/m 84, 102 t/m 108 wordt niet vervangen.
 • Er zal overal ophoging plaatsvinden.
 • Er zal overal nieuw straatwerk worden aangebracht.
 • Vervanging van het asfaltpadje aan de noordzijde van fase 3.8 wordt onderzocht. Zowel Boskalis als de gemeente streven er naar zo min mogelijk groen te snoeien t.b.v. werkzaamheden aan het pad.

 

Werkzaamheden en Planning

De volgorde van de werkzaamheden is als volgt, het straatwerk wordt verwijderd, waarna het zand globaal op hoogte aangebracht wordt (later komt er nog ca. 20 cm bovenop). Aansluitend worden waar nodig de kabels-, leiding-, en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Vervolgens wordt de straat weer dicht gestraat.

 

 • Start werkzaamheden voor huisnummers 94 t/m 112         >   Week 22, 2024
 • Start werkzaamheden voor huisnummers 102 t/m 108      >   Rondom week 26, 2024*
 • Start werkzaamheden voor huisnummers 78 t/m 84           >   Rondom week 28, 2024*            
 • Start werkzaamheden voor huisnummers 58 t/m 72           >   Rondom week 33, 2024*
 • Start werkzaamheden voor huisnummers 42 t/m 58           >   september 2024*
 • Start werkzaamheden voor huisnummers 86 t/m 92           >   oktober 2024*

*Wij zijn genoodzaakt een slag om de arm te houden met de planning. Dit heeft te maken met onvoorziene omstandigheden, inzet van personeel en weersomstandigheden die vertraging op kunnen lopen.

 

 

                Op hoogte brengen en opruimen van uw tuin

Om ervoor te zorgen dat uw tuin niet bedolven wordt onder het zand is het aan te raden de opruimwerkzaamheden aan uw tuin uit te voeren voordat het zand wordt aangebracht. Om het u gemakkelijk te maken stellen we een containerbak voor groen en voor puin beschikbaar. Deze worden op een locatie in de buurt neergezet. De bak voor groen is alleen voor groenafval, zoals planten en struiken. De bak voor puin is alleen voor tegels en klinkers uit uw tuin. Andere materialen kunt u zelf brengen naar de stortlocatie van de gemeente Vlaardingen, deze is te vinden aan de Kreekstraat 76 te Vlaardingen.

 

Benodigde ruimte

Aankomende weken zal er met wegenverf op het trottoir worden aangegeven hoeveel de straat omhoog gaat. De hoeveelheid die de straat omhoog gaat. Komt ook het zand over uw erfgrens. Alles binnen deze afstand komt dus onder het zand. Als u vooraf zelf u tuin al op hoogte maakt is dit niet van toepassing. We vragen u om uw tuin op korte termijn de eerste meter van uw tuin vrij te maken, zodat er niet onnodig materialen onder het zand komen.

 

Voor extra informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op de website van Gemeente Vlaardingen, of bekijk de applicatie / project website van Boskalis (boskalis.bouwenapp.nl).

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen Boskalis via het mailadres: Holyfase3@boskalis.com

 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Boskalis Nederland – Ophoging Holy fase 33.8 start werkzaamheden en fasering 3.8 start werkzaamheden en fasering


Geschreven op 14/05/2024