De ophoogwerkzaamheden voor deelgebied 2.5 staan op het punt van beginnen.

Vanaf donderdag 02 mei wordt op de kruising Plantanendreef / Kastanjedreef  het straatwerk verwijderd (I), dit wordt gedaan vanwege werkzaamheden aan Kabels en Leidingen en om daarna een aansluiting van het riool te realiseren. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond wordt ook de rest van de straat opengebroken (II). waarna het zand globaal op hoogte aangebracht wordt (later komt er nog ca. 20 cm bovenop) en worden de rioleringswerkzaamheden en straatwerkzaamheden tot aan de kruising met de Olmendreef uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden gefaseerd en niet aaneengesloten uitgevoerd.

Meer informatie over de werkzaamheden vind je in het bijgevoegde document. (pdf)

Doordat de kruising Kastanjedreef-Esdoorndreef weer wordt opengesteld voor verkeer is het mogelijk om via die route de Kastanjedreef of Cederdreef te bereiken.

 

 

 


2.5 start werkzaamheden 02-05-2024 2.5 start werkzaamheden 02-05-2024


Geschreven op 26/04/2024