Zoals de bewoners van de Cederdreef wellicht hebben gemerkt is de straat weer van weerskanten toegangkelijk. Ook de afvalcontainers zijn weer in gebruik.

Er staan nog wel enkele restpunten open, zoals parkeerplaaten voor huisnummer 37-43, herstraten van de straat voor huisnummer 37-43, het aanbrengen van verharding in het plantsoen en andere kleine restpunten. We houden u op de hoogte!


Geschreven op 23/04/2024