Deelgebied 2: Parkeerplaats Kastanjedreef/Cederdreef afgesloten 11 t/m 13 maart

07- 03-2024

Afsluiting parkeerplaats
Vanwege de rioleringswerkzaamheden in de Kastanjedreef is de parkeerplaats achter Cederdreef 2 t/m 10 tijdelijk niet bereikbaar. De parkeerplaats is afgesloten vanaf maandag 11 maart 7:00 uur tot 13 maart 16:00. Dit weekend is de parkeerplaats bereikbaar via rijplaten.
Indien de werkzaamheden sneller verlopen wordt de parkeerplaats eerder opengesteld. 

Alternatieve parkeerplaats
Ter hoogte van Kastanjedreef 25 zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hier is ook een oplaadpunt voor EV's.Geschreven op 07/03/2024