Cederdreef afronding werkzaamheden

16-02-2024

Cederdreef

De werkzaamheden in de Cederdreef hebben door meerdere omstandigheden een tijd stilgelegen. Ondertussen is er een nieuw ontwerp voor de inrichting van het groenvak en het resterende deel van de straat ontvangen vanuit de gemeente. We zijn afhankelijk van het weer, maar er wordt geprobeerd te starten met de werkzaamheden in het groenvak vanaf 20 februari. De totale duur van de werkzaamheden zal ca. 6 weken zijn.

De inrichting wordt zoals aangegeven in bijgevoegde afbeelding. De verkeersdrempels staan nog niet op tekening, maar worden teruggebracht op de locaties waar ze voorheen ook lagen.

De locatie van de nieuwe bomen staan ook aangegeven op deze tekening. De afstemming voor het type bomen zal op een later moment worden gedaan in overleg met de bewoners van de Cederdreef.

Bewonersbrief

De brief zoals alle bewoners van de Cederdreef in de bus hebben ontvangen is te vinden onderaan dit bericht.


Cederdreef werkzaamheden vanaf februari 2024 Cederdreef werkzaamheden vanaf februari 2024


Geschreven op 15/02/2024