Werkzaamheden na de kerstvakantie weer van start

18-01-2024

Sinds begin van deze week wordt er weer volop gewerkt aan de ophoogwerkzaamheden in de Platanendreef en de Populierendreef. Door de kou was de grond bevroren en zijn de werkzaamheden een week later gestart. 

Platenendreef
Op dit moment is het straatwerk in de Platanendreef (deelgebied 2.7) uitgebroken, wordt er zand aangebracht zodat de kabels- en leidingenbeheerders aan de gang kunnen met hun werkzaamheden, daarna wordt de riolering aangebracht, het zand op de definitieve hoogte gebracht en als laatste de straatkolken en het straatwerk aangebracht.

Populierendreef
In de Populierendreef (deelgebied 2.1) wordt op dit moment het zand geprofileerd en het trottoir aangebracht. Vervolgens worden de kolken en uiteindelijk het straatwerk voor de gehele rijbaan aangebracht. Naar verwachting zijn we in de Populierendreef medio maart gereed.


Geschreven op 18/01/2024