Update werkzaamheden Deelgebied 2

6-12-2023

Cederdreef
De werkzaamheden in de Cederdreef zijn gestart in juni dit jaar. Mede door de uitgestelde bomenkap heeft deze straat continu in de werkzaamheden gezeten. Sinds september is inzichtelijk dat er in het ontwerp een fout zit in de dorpelhoogtes van Cederdreef 11-25 (de oneven nummers). Hierdoor zou de straat boven de dorpels komen te liggen, wat uiteraard niet wenselijk is. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt welke half november is geleverd.

Kabels en leidingen
Voor de ophoogwerkzaamheden zijn de kabels en leidingen afgelopen zomer op de nieuwe hoogte gelegd. Echter, doordat het ontwerp is aangepast en de nieuwe kabels er al liggen hebben deze te weinig dekking in de nieuwe situatie (ze liggen dus niet diep genoeg). Hier zijn we eind november achter gekomen. Omdat er minimale diepteliggingen voor kabels en leidingen zijn voorgeschreven (door het gebruik van rijplaten is er op dit moment geen onveilige situatie) zullen eerst de kabels en leidingen op de goede hoogte moeten worden gebracht. Hiervoor is een aanvraag nodig welke een doorlooptijd hebben van enkele werkweken. Na het verkrijgen van deze vergunning kunnen de K&L-werkzaamheden voor Cederdreef 11-25 (de oneven nummers) starten en duren ca. 1a2 weken. Hierna zal de straat op hoogte worden gemaakt en worden de straatkolken en straatwerk aangebracht. Hiervoor is ca. 2 weken werk nodig.

Vervolgens wordt de straat vanaf Cederdreef 2 t/m 18 en 1 t/m 9 op hoogte gebracht en voorzien van straatkolken en nieuw straatwerk. Ook dit neemt ca. 2 weken in beslag.

In de tussentijd verwachten we de leverantie van de materialen om de parkeerplaatsen tussen Cederdreef 35/43 te maken geleverd zijn, daar zal dan nieuw straatwerk worden aangebracht. De wijk is dan de bereiken langs de garageboxen.

 

Planning Cederdreef*
(*indicatief i.v.m. doorlooptijden)

Wk 50 2023 – wk 2 2024            doorlooptijd aanvraag werkzaamheden kabels verleggen.
Wk 2  – wk 3      werkzaamheden verlagen kabels en leidingen Cederdreef 11-25 (de oneven nummers)
Wk 4 – wk 5      werkzaamheden aanbrengen straatkolken en straatwerk Cederdreef 11-25 (de oneven nummers)
Wk 5 – wk 7    werkzaamheden aanbrengen straatkolken en straatwerk Cederdreef 2 t/m 18 en 1 t/m 9

Totdat wordt gestart blijft de Cederdreef in de rijplaten liggen zoals deze reeds zijn aangebracht. Op deze manier zijn de woningen bereikbaar en kan ook het bestemmingsverkeer door de straat rijden. De rijplaten worden bijgehouden zoals reeds het geval is.

 

Vervolg werkzaamheden

Platanendreef
Om ervoor te zorgen dat het project niet verder uitloopt zal 8 januari worden gestart met werkzaamheden in deelgebied 2.7. Dit zijn de eerste werkzaamheden in de Platanendreef, zie geel aangegeven gebied in de onderstaande tekening. Het straatwerk zal worden verwijderd waarna de kabels en leidingen op hoogte worden gebracht. De werkzaamheden duren tot begin april waarna de werkzaamheden in deelgebied 2.8 starten.

Kastanjedreef
De werkzaamheden welke nog moeten worden uitgevoerd aan de Kastanjedreef richting de Esdoorndreef worden aansluitend uitgevoerd op de werkzaamheden van de Cederdreef. Naar verwachting wordt hier vanaf eind februari gestart.
Geschreven op 06/12/2023