Ondanks de vele regen gaan de werkzaamheden gestaag door

10-11-2023

Ondanks de vele regen afgelopen periode wordt er buiten doorgewerkt. Hierdoor proberen we de opgelopen schade door de latere bomenkap niet groter te laten worden. Helaas lukt het niet alle werkzaamheden door te laten gaan. Het klaarleggen voor straatwerk heeft vanwege de grote regenval geen nut, want na een grote regenbui is de onderbaan verzadigd met water en blijven de stenen niet goed meer liggen.

Het uitbreken van straatwerk, aanbrengen en ophogen met zand, rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden van de kabels en leidingbedrijven gaan wel gewoon door. Daarnaast worden ook de rijplaten banen bijgehouden, zodat we de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.

Nieuwe planning

Doordat de bomenkap heeft plaatsgevonden is een grote onzekerheid betreft de planning weggenomen. Hierdoor wordt een nieuwe planning opgesteld voor de werkzaamheden welke nog moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat we deze planning eind november definitief kunnen delen. 

Geschreven op 10/11/2023