Deelgebied 2, 1 november afrondende werkzaamheden bomenkap

1 november worden de laatste bomen gekapt. Dit gebied is buiten aangegeven doormiddel van schrikhekken. Hier tussen niet parkeren!
Vanwege technische problemen zijn de werkzaamheden vandaag minder vlot verlopen dan vooraf ingeschat. Hierdoor hebben we nog 1 dag extra werk om de bomen te kunnen kappen. Vervolgens worden de laatste restanten hout(snippers) opgeruimd en afgevoerd.

In de Kastanjedreef en Cederdreef zullen de boomstronken welke in de grond zitten worden verwijderd. De boomstronken in de Platanendreef zullen worden verwijderd zodra de ophoog werkzaamheden daar plaatsvinden.

Het vriendelijk verzoek om de auto's in het rode gebied als hierboven aangegeven te verplaatsen buiten dit gebied! 
Er is mogelijkheid tot parkeren op de extra parkeerplaatsen bij de begraafplaats, het tijdelijke parkeerterrein bij onze bouwkeet en bij basisschool de Hoeksteen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.Geschreven op 31/10/2023