Deelgebied 2, start bomenkap

In de week van 30 oktober starten de werkzaamheden voor het verwijderen van de grote bomen ten behoeve van het werk "Ophoging Holy fase 3" in deelgebied  2. Een aantal bomen binnen het werkgebied komen helaas te vervallen, hiervoor heeft de gemeente de kapvergunning aangevraagd en ontvangen. Hiervoor komen na de werkzaamheden nieuwe bomen terug.

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden heeft onze ecoloog een inspectie uitgevoerd en zijn er geen broedende vogels aangetroffen. 

De planning wanneer waar gekapt wordt is te vinden in de bijlage onderaan dit bericht. Vanwege voortgang van de werkzaamheden kan het zijn dat de werkzaamheden sneller/langzamer gaan dan vooraf bedacht. Hierdoor kan het werkvak iets afwijken per dag.

Parkeren
De auto's dienen op de dag van de kapwerkzaamheden buiten het werkvak te worden geparkeerd. Dit kan op de tijdelijke parkeerplaats achter Kastanjedreef 25 en de parkeerplaats aan de Holyweg (achter de begraafplaats).


Bomenkap deel 2 planning Bomenkap deel 2 planning


Geschreven op 26/10/2023