Deelgebied 1.1B. Wijziging planning 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. De afgelopen dagen hebben er op het plein achter uw woning volop activiteiten plaatsgevonden. Op het moment worden door de bewoners de laatste schuren op de juiste hoogte gebracht en de tuinen afgewerkt.

Helaas lukt het niet om al onze werkzaamheden binnen de eerder gepresenteerde planning uit te voeren. Dit komt onder andere doordat het trafohuisje nog niet op hoogte staat, daarnaast is ook door de leidingbeheerders besloten de gasleiding wél te vervangen. Hiervoor moet de straat tussen de Acaciadreef 7 en 9 nog een keer open.

De volgende werkzaamheden zullen op termijn plaatsvinden:

Week 28, vanaf 12 juli                            
Werkzaamheden gasleiding
Week 35, 29 augustus                            
Op hoogte brengen trafohuis
Week 37, 15 september                         
Straatwerkzaamheden gereed

Verdere toeliching hierover vindt u in onderstaande brief.


Deelgebied 1.1B wijziging planning Deelgebied 1.1B wijziging planning


Geschreven op 30/06/2023